شنبه، 7 خرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

   

مدیر گروه ریاضی:   دکتر پیام مختاری
مرتبه علمی: دانشیار ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
شماره تماس : 04113459068

شماره فکس : 
پست الکترونیکی : mokhtary@sut.ac.ir
مدیر گروه فیزیک:  دکتر سودا میرزایی
مرتبه علمی: استادیار  فیزیک 
شماره تماس : 04113459067

پست الکترونیکی : s.mirzaei@sut.ac.ir

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir