دوشنبه، 12 خرداد 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آدرس : تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده علوم پایه مهندسی
صندوق پستی : 1996-51335
کد پستی : 5331817634
روابط عمومی : 33459072-041 
پست الکترونیکی : info.sci@sut.ac.ir       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | info.sci@sut.ac.ir