دوشنبه، 29 مهر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

نماینده انجمن ریاضی در دانشگاه صنعتی سهند

سرکار خانم دکتر بنفشه اکبری
استادیار رشته ریاضی محض گرایش جبر
شماره تماس:34459047-041
پست الکترونیکی:

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی علوم پایه مهندسی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.sci@sut.ac.ir