شنبه، 24 مهر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 خانم دکترباروقی

    عضوهیات علمی
    دانشکده علوم پایه
    تلفن: 9053
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir