دانشکده علوم پایه - اخبار

 انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و وزارت آموزش و پرورش

 تاريخ: 14/08/02

 

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و وزارت آموزش و پرورش


 درج در سايت توسط : sut