دانشکده علوم پایه - اخبار

 برنامه هفتگی دوره کارشناسی رشته های ریاضیات و کاربردها و رشته فیزیک در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400

 تاريخ: 19/11/00

 

برنامه هفتگی  دوره کارشناسی رشته های ریاضیات و کاربردها و رشته فیزیک در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 در پیوست تقدیم میگردد.


ترم 2 رشته ریاضیات و کاربردها
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه     مبانی اقتصاد مبانی اقتصاد(*)
یکشنبه مبانی احتمال   زبان خارجه زبان خارجه (*)
 
دوشنبه ریاضی 2 (رياضي)   مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
سه شنبه       مبانی احتمال
چهارشنبه ریاضی 2(رياضي) آز-فیزیک 1 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
 
*درس اندیشه اسلامی2 با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
 
ترم 4 رشته ریاضیات و کاربردها
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه     مبانی جبر  
نظریه اعداد
یکشنبه   مبانی آنالیز ریاضی   آموزش ریاضی
دوشنبه   بهینه سازی خطی    
سه شنبه نظریه اعداد مبانی آنالیز ریاضی مبانی جبر  
چهارشنبه   بهینه سازی خطی   آموزش ریاضی (*)
 
 
*درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
 
ترم 6 رشته ریاضیات و کاربردها
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه   زبان تخصصی روش های آماری  
یکشنبه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   توابع مختلط  
دوشنبه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی     زبان تخصصی (*)
سه شنبه برنامه سازی پیشرفته   توابع مختلط  
چهارشنبه برنامه سازی پیشرفته(*)
روشهای آماری (*)
 
     
 
*درس دانش خانواده با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
 
ترم 8 رشته ریاضیات و کاربردها
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه حل عددی معادلات دیفرانسیل     پروژه کارشناسی
(بعد از گذراندن 90واحد)
یکشنبه   بهینه سازی ترکیبیاتی تاریخ ریاضیات  
دوشنبه   نظریه گراف و کاربردها نظریه گراف و کاربردها (*)
 
 
سه شنبه تاریخ ریاضیات (*) حل عددی معادلات دیفرانسیل (*)
بهینه سازی ترکیبیاتی (*)
   
 
چهارشنبه        
 
 
                                                                      رشته فیزیک
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه رياضي 2 گ15 آمار و احتمال رشته فيزيک    
یکشنبه     محاسبات عددي فيزيک  
دوشنبه   معادلات ديفرانسيل گ9    
سه شنبه آمار و احتمال رشته فيزيک رياضي 2 گ15 محاسبات عددي فيزيک  
چهارشنبه   معادلات ديفرانسيل گ9    
 
 
 
ترم 2 رشته فیزیک
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه ریاضی 2 فیزیک پایه 2 فارسی عمومی فارسی عمومی*
یکشنبه        
دوشنبه فیزیک پایه 2 معادلات دیفرانسیل   فیزیک پایه 3*
سه شنبه فیزیک پایه 3 ریاضی 2    
چهارشنبه   معادلات دیفرانسیل    
 
 
*درس اندیشه اسلامی2 با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
ترم 4 رشته فیزیک
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه       *
یکشنبه ریاضی فیزیک 2 نجوم و اختر فیزیک محاسبات عددی ریاضی فیزیک 2*
دوشنبه مکانیک تحلیلی 2 مکانیک کوانتومی 1 کارگاه ماشین افزار مکانیک تحلیلی 2*
سه شنبه * ریاضی فیزیک 2 محاسبات عددی نجوم و اختر فیزیک*
چهارشنبه مکانیک تحلیلی 2 مکانیک کوانتومی 1    
 
 
*درس تاریخ صدر اسلام با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
ترم 6  رشته فیزیک
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه الکترومعناطیس 2 آمار و احتمال و تحلیل داده ها ترمودینامیک و مکانیک آماری 1  
یکشنبه مکانیک کوانتومی 2 فیزیک حالت جامد 1 ترمودینامیک و مکانیک آماری 1*
فیزیک حالت جامد 1*
 
دوشنبه * *   *
سه شنبه آمار و احتمال و تحلیل داده ها الکترومعناطیس 2 مکانیک کوانتومی 2  
چهارشنبه * *    
 
*درس دانش خانواده با هر کدام از گروهای درسی گروه معارف
 
ترم 8 رشته فیزیک
ایام هفته 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16
شنبه فیزیک لیزر آمار و احتمال و تحلیل داده ها * فیزیک هسته ای 1*
یکشنبه * * * *
دوشنبه * آلودگی هوا آز الکترونیک 1 فیزیک پلاسما*
سه شنبه آمار و احتمال و تحلیل داده ها * * فیزیک لیزر*
چهارشنبه * فیزیک پلاسما فیزیک هسته ای 1  
 
 


 درج در سايت توسط : sut