چهارشنبه، 9 آذر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر سودا میرزائی
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : Theoretical Physics
زمینه های تحقیقاتی : Quantum Information Theory- Quantum Optics- Entanglement in Elementary Particles- Mathematical Physics
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: s.mirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459067
شماره فکس:
رزومه:
Educational Background
 
  • Ph.D. of Theoretical physics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, 2012-2016.
  • M.Sc. of Theoretical physics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, 2008-2010.
  • B.Sc. of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 2003-2007.

Fields of Interest
 
  • Quantum Information Theory
  • Entanglement in Elementary Particles
  • Quantum Optics
  • Critical Phenomena
  • Mathematical Physics
 
Journal Papers
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir