دوشنبه، 29 مهر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر محمد حسین حکمت شعار
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Hekmatshoar@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر یوسف زمانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: zamani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459050
شماره فکس: 04133444300
دکتر فریدون مرادلو
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: moradlou@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459049
شماره فکس:
 دکتر حسین زاهد
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر کاظم قنبری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: kghanbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133459063
شماره فکس:
دکتر بهروز علیزاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: alizadeh@sut.ac.ir , brz_alizadeh@ yahoo.com ********* رشته تخصصی: ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات و بهینه سازی)
شماره تلفن: 33459052 41 98+
شماره فکس: 33444300 41 98+
 دکتر اسلام قره شعبانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر پیام مختاری اقدمی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mokhtary@sut.ac.ir , mokhtary.payam@gmail.com
شماره تلفن: 04133459040
شماره فکس:
دکتر مجتبی حاجی پور
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: hajipour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133459048+
شماره فکس: 984133444300+
 دکتر حنیف میرزایی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: h_mirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133459056
شماره فکس:
 دکتر علی اصغر خلیل زاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر ایلدار صادقی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: esadeqi@sut.ac.ir, esadeqi@yahoo.com
شماره تلفن: 00984133459054
شماره فکس:
 دکتر جواد فرضی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: farzi [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459045
شماره فکس: 041-33459045
 دکتر علیرضا چناقلو
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
 دکترغلامرضا فروتن
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر سید حمیدرضا شجاعی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: shojaei[AT]sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459074-041
شماره فکس:
دکتر یوسف پزشکیان
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: pezeshkian(At)sut.ac.ir , yousef.pezeshkian(At)gmail.com
شماره تلفن: 9073
شماره فکس:
دکتر فهیمه باروقی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: baroughi22454@yahoo.com , baroughi@sut.ac.ir ******** رشته تخصصی: ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات و بهینه سازی
شماره تلفن: 33459053 41 +98
شماره فکس: 33444300 41 +98
دکتر بنفشه اکبری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: b.akbari@sut.ac.ir,b.akbari@dena.kntu.ac.ir
شماره تلفن: 984133459047
شماره فکس:
 دکتر سمیرا یوسف زاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
 دکتر محمد ایلاتی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: ilati@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459062
شماره فکس:
 دکتر پریناز حسین پور
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: phosseinpour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459068
شماره فکس:
 دکتر سودا میرزائی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: s.mirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس:
دکتر مهرداد حفظ السان
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: hefzollesan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459064-041
شماره فکس:
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی علوم پایه مهندسی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.sci@sut.ac.ir