شنبه، 27 شهريور 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
دو مقاله آقای دکتر مجتبی حاجی پور عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در سال 2020 بعنوان مقاله داغ و پراستناد شناخته شد

 تاريخ: 01/03/99

دو مقاله آقای دکتر مجتبی حاجی پور عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در سال 2020 بعنوان مقاله داغ و پراستناد شناخته شد

 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir